برچسب: بودجه عمومی

معیشت ۱۴۰۰

لایحه بودجه سال آینده سه روز زودتر از موعد قانونی یعنی 15 آذرماه به مجلس تقدیم شد تا آخرین بودجه ...