برچسب: تبدیل دلار به ریال

سرگذشت ریال…

در زمان شاه طهماسب صفوى، ارزش هر تومان ایران برابر با ١٠ پوند انگليس بود یعنی تومان ایران تقریبا با ...