برچسب: تراکنش‌

خریدهای کوچک مردم کم شد

شرکت شاپرک آمار مبالغ و تعداد تراکنش‌های انجام‌شده در شبکه دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی دستگاه پذیرش اینترنتی و همچنین موبایلی را ...