برچسب: جریمه دیرکرد

یک دروغ عجیب بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی در نامه‌ای از رئیس جمهور درخواست کرده است تا به تولیدکنندگان بدهکار شبکه ...