برچسب: حمل و نقل ریلی

مقایسه حمل هوایی و ریلی

با حذف مرزهای تجاری، صنعت حمل‌ونقل به‌عنوان صنعتی زیرساختی در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به پیشرفت‌های بزرگی دست یافت؛ ...