برچسب: خزانه

چوب حراج به خزانه شاهی

اعتمادالسلطنه در بیشتر موارد همراه ناصرالدین شاه بود. بنابراین از نزدیک شاهد تلاش‌های بی‌برنامه و غیرعلمی او و دغل‌بازی و ...

صفحه 1 از 3 1 2 3