برچسب: سفته بازی

سرکشی بانکی!

رئیسی در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه هفتم توسعه اعلام کرد رشد نقدینگی و پایه پولی باید کنترل ...

صفحه 1 از 2 1 2