برچسب: سقوط لیر

راز سقوط لیر؟!

با توجه به سقوط بی‌سابقه لیر، اقتصاد ترکیه وارد یک بحران شدید شده، به طوری که بورس استانبول نیز سقوط ...