برچسب: مالیات

ویرانگری مالیاتی

نظام مالیاتی توسعه‌یافته، نشانه توسعه نیست، بلکه محصول توسعه است. وضع چنین ساختار مالیاتی برای اقتصاد ایران، مانند این است ...

صفحه 1 از 16 1 2 16