برچسب: مسکن دولتی

٣بسته وام بانکی مسکن

متقاضیان مسکن دولتی، منتظر پلکانی شدن بازپرداخت اقساط وام، اعطای وام بدون شرط به‌خودمالکان و ابلاغ سود 5درصدی تسهیلات مسکن ...