برچسب: میزان تورم

نرخ بهره

شوک نرخ بهره

مجید اعزازی آنگونه که علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده، پیشنهاد افزایش نرخ بهره به شورای پول و ...