برچسب: هیئت وزیران

بانک‌های صاحبخانه

پرونده املاک غیرضرور بانک‌ها عمری طولانی دارد و دست‌کم دو دهه است که رؤسای مختلف جمهوری و وزرای اقتصادی دولت‌های ...