برچسب: پالرمو

دستور اشتباهی!

رئیس جمهور طی دستوری به بانک مرکزی خواستار بازگشت منابع ارزی کشور شد. این درحالیست که در حال حاضر مسئول ...

خطر ترور سیستم بانکی

تصویب‌نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ...