برچسب: پولی و بانکی ایران

مخمصه ریال

دورزدن تحریم‌های بانکی با روسیه و چین و حذف دلار تبلیغاتی است که این روزها بیشتر از همیشه از زبان ...