برچسب: کشاورزی

فقیر

تسلط بر گرسنگان

*مولود پاکروان- «مردم باید گشنه، محتاج و بی‌سواد و خرافی بمانند تا مطیع ما باشند. هیچ می‌دانید ما بیشتر به ...

صفحه 1 از 2 1 2